Employer Brand Manifesto

Ik heb het hier al eerder gehad over James Ellis en zijn geweldige podcast The Talent Cast. Hij heeft nu ‘The Employer Brand Manifesto’ op LinkedIn geplaatst. Hierin weet hij tamelijk briljant te verwoorden hoe employer brand mensen zich verhouden tot aansluitende vakgebieden als recruitment, HR en communicatie. Als employer-brand-mens herken ik me er heel erg in. Vooral in de zin ‘Employer brand professionals are a strange lot, in that we are often people without a country’. Daar ligt juist de kracht voor employer branders. We moeten altijd vanuit communicatie de brug slaan naar de andere vakgebieden. Wat kan ik jou vanuit communicatie bieden?